Niedostępne nocne niebo

Jeszcze wiek temu nocne niebo było w tym samym stopniu, dostępne dla mieszkańca miasta i wsi. Patrząc nocą w górę, europejczycy widzieli nieboskłon podobnie. Oczywiście zauważalne były różnice wynikające z punktu patrzenia, jednak gwiazdy, ich zbiory i układy były dobrze dostrzegalne. Z biegiem czasu i postępem cywilizacyjnym sytuacja ta uległa zmianie. Niebo znajdujące się nad bardziej zurbanizowanymi terenami jest rozjaśniane przez miejskie źródła światła, które uniemożliwiają obserwację wielu tysięcy gwiazd. Połowa mieszkańców Unii Europejskiej, na jasnym niebie nie jest w stanie dostrzec Drogi Mlecznej.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest tzw. zanieczyszczenie nieba światłem. Zjawisko wpływające negatywnie na wiele aspektów życia. Nie chodzi tylko o utrudnianie obserwacji nocnego nieba. Oświetlenie ulic, parków, terenów przemysłowych, jasne reklamy i neony zaburzając naturalny cykl światłą i ciemności, wpływają niekorzystnie na florę i faunę. Ludzkie zdrowie, bezpieczeństwo, a nawet, tak wydawałoby się odległe elementy naszego życia, jak kultura i estetyka.

Ludzka ekspansja od wieków zmienia całą planetę. Zjawiska i rzeczy do niedawna naturalnie przypisane ziemi, znikają lub zostają spychane na margines. Na miejsce naturalnych skupisk roślin i zwierząt pojawiają się rezerwaty. Podobnie jest z „czystym” niebem, do którego dostęp, staje się coraz bardziej utrudniony. Aby obejrzeć „niebo sprzed setek lat” nieskażone światłem wielkich miast, warto udać się w Izery. To tam leży Izerski Park Ciemnego Nieba. Wnętrze gór to oaza ciemności nocnej. Pierwsze takie miejsce w Europie i jedyne znajdujące się na obszarze dwóch państw. Polski i Czech. To tam każdy chętny może podziwiać piękno i bogactwo kosmosu, zobaczyć na żywo drogę mleczną i prawie 2000 gwiazd.
Pomysł stworzenia IPCN powstał w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii w 2009 roku. Park ciemnego nieba znajduje się na transgranicznym terenie, stworzono w ramach współpracy Polsko-Czeskiej. Po naszej stronie miejsce stanowi część astro-turystycznego projektu pn. Astro Izery.
Teren Parku Ciemnego Nieba znajduje się w górnej, granicznej części doliny Izery i doliny Jizerki. Jego powierzchnia to 74 kilometry kwadratowe. Na miejsce można dostać się na wiele sposobów. Pieszo, rowerem lub samochodem. Zimną odwiedzić go można na biegówkach. Niektóre jego obszary są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózku.

Planując urlop lub weekend, może warto zastanowić się nad możliwością, spoglądania w rozgwieżdżone, przecięte drogą mleczną ciemne nocne niebo.

Dodano: 2014-05-27
Komentarze (0)
Dodaj komentarz