Mirski Kościół Zwiastowania NMP

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Główna świątynia parafii utworzonej w pierwszych dniach XIV stulecia. Zabytkowy przybytek jest znacznie młodszy, wzniesiono go w latach 1562-67 - kilkadziesiąt lat po tym, jak pierwszy kościół tej wspólnoty spłonął.

Oryginalnie orientowana, trójnawowa budowla z kamienia łamanego miała późnogotycki charakter, późniejsze przeróbki zmieniły architektoniczny styl na bardziej renesansowy. Jednymi z najstarszych zachowanych elementów są portale nad wejściami, nad jednym z nich wyryto datą rozpoczęcia prac. Na zewnątrz warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie barokowe rzeźby, przedstawiające św. Floriana i św. Jana Nepomucena, ufundowane w I połowie XVIII wieku przez J.A. Schaffgotscha.

Wnętrze i zdobienia mirskiego kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w przeważającej części ma barokowy charakter, jednak nie brakuje w nim odmiennych akcentów. Dominujący trend reprezentują m.in. szczodrze udekorowane figurami i obrazami ołtarze czy pełna płaskorzeźb ambona. Znajdują się tutaj również klasycystyczna chrzcielnica i renesansowa, pochodząca z 1580 r. skrzynia na ofiary. Szczególną wartość prezentuje XV-wieczna, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem wykonana z drewna.

Mini przewodnik

Interesujący zabytek z II połowy XVI wieku, pierwotnie utrzymany w gotyckim stylu. Z czasem i kolejnymi renowacjami w budowli zaczęły przeważać renesansowe oraz barokowe elementy. We wnętrzu kościoła Zwiastowania NMP w Mirsku warto skupić swoją uwagę na zdobionych ołtarzach, skrzyni jałmużnej z 1580 r. i przede wszystkim rzeźbie Madonny z Dzieciątkiem z XV w.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja